Podatki w nowym roku na poziomie roku bieżącego

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3718-podatki-w-nowym-roku-na-poziomie-roku-biezacego.html
Podobnie jak w latach poprzednich podatki w gminie Choceń na rok 2017 będą najniższe. W przyszł [...] Podobnie jak w latach poprzednich podatki w gminie Choceń na rok 2017 będą najniższe. W przyszłym roku będą obowiązywały stawki z roku bieżącego. Po zastosowaniu ulgi w podatku rolnym dla gospodarstw rolnych, na których jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych cena żyta będzie wynosiła 30,42 zł/1dt, co stanowi podatek w wysokości 76,05 zł/ha. Dziękujemy radnym za wsparcie w pracach nad ustalaniem podatków. Ostatecznie to Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały pozostawiając podatki na poziomie bieżącego roku. Najniższe podatki nie dotyczą właścicieli gruntów od działek rekreacyjnych itp. Dla tych podmiotów stawki podatkowe są wyższe.

Powrót

Polecane artykuły:


Plaża Choceń widziana z drona.

Ostatnie badania jakości wody potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Zdjęcia Szymon Bełkowski. [...]