Expressway – umowy podpisane

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3720-expressway-umowy-podpisane.html
100%auto
9 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisani [...] 9 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów partnerskich z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym uczestniczył Wójt Gminy Choceń. Umowa dotyczy udziału Gminy Choceń wraz z siedmioma innymi gminami z województwa kujawsko-pomorskiego w projekcie pod nazwą „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”.
W ramach projektu Wójt Gminy Choceń uczestniczył w targach  EXPO REAL 2016, które odbyły się w dniach 03-06.10.2016 r. w Monachium. Projekt realizowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P). Różne działania promocyjne Gminy Choceń  w ramach projektu będą realizowane do 30 czerwca 2018 r.
Promocja terenów inwestycyjnych z Gminy Choceń w ramach otrzymanych środków będzie się odbywać, poprzez uczestnictwo w targach, szkoleniach, opracowanie filmów i folderów promocyjnych oraz udział w kampaniach reklamowych w prasie i telewizji.

Powrót

Polecane artykuły:


Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]

Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]