SPOTKANIE INFORMACYJNE

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3723-spotkanie-informacyjne.html
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Choceń  na spotkanie  informacyjne  do Cho [...] Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Choceń  na spotkanie  informacyjne  do Choceńskiego Centrum Kultury w dniu 15 grudnia (czwartek) 2016 roku o godzinie 14.00. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zasadami przyznawania dofinansowania, kryteriami oceny oraz typami operacji, które będą miały szanse wsparcia z budżetu LSR.

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. W poprzednim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekr [...]

Prace na działce gminnej przy kościele w Choceniu

Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Niestety nie jest to jeszcze budowa bloku. Teren został użyczony firmie w celu zorganizowania zaplec [...]