Mieszkania w systemie docelowej własności

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3739-mieszkania-w-systemie-docelowej-wlasnosci.html
Wójt Gminy Choceń i Prezes Zarządu Rypińskiego TBS informują że zamierzają przystąpić do bu [...] Wójt Gminy Choceń i Prezes Zarządu Rypińskiego TBS informują że zamierzają przystąpić do budowy mieszkań w systemie docelowej własności w Choceniu.
Spotkanie osób zainteresowanych tą formą budownictwa mieszkaniowego odbędzie się w sali Choceńskiego Centrum Kultury – Bibliotece w dniu 28 grudnia 2016 r. O godz. 16.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Wójt gminy choceń i Prezes Zarządu RTBS

Powrót

Polecane artykuły:


Oznakowanie ulic

Rozpoczynamy oznakowanie ulic w Czerniewicach i Choceniu, a także nowych ulic nadanych w Ługowiskach i Szczytnie oraz tabliczek kierunkowych do miejscowości. Prace wykonuje Choceńska Socjalna Spó [...]

Wniosek na zwiększenie zakresu inwestycji złożony

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo uzyskaliśmy oszczędności na ww. [...]