Jest w orkiestrach dętych jakaś siła

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/374-jest-w-orkiestrach-dtych-jaka-sia.html
Z dniem 14 września 2009 roku  została rozstrzygnięta II edycja Programu Wspierania Aktywno [...] Z dniem 14 września 2009 roku  została rozstrzygnięta II edycja Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach powstał projekt pod tytułem: „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”, który został zakwalifikowany do realizacji.

Został rozpoczęty cykl warsztatów  nauki gry na instrumentach dętych dla członków orkiestry, zakupiono także  podręczniki do nauki gry. Spotkania odbywają się od 7 listopada 2009 r. w każdą  sobotę, przez 6 tygodni. W programie warsztatów jest zapoznanie się z utworami, które stanowią dziedzictwo kulturowe regionu, co pozwoli na przybliżenie samym uczestnikom warsztatów, jak i w późniejszym czasie słuchaczom koncertów, które będą organizowane, kulturę regionu. Zorganizowane warsztaty  umożliwią młodzieży wiejskiej z uzdolnieniami muzycznymi skorzystanie z profesjonalnych lekcji,  do których często nie mają dostępu. Pomysł i projekt przedsięwzięcia powstał z inicjatywy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach, Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, młodzieży z orkiestry oraz kilku mieszkańców gminy. Działanie to jest inicjatywą lokalną skierowaną ku integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej na terenie Gminy Choceń.

Projekt „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” jest dofinansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz rozwoju Wsi Polskiej”

Powrót

Polecane artykuły:


Wizyta w Food Parku w Czerniewicach

Na zaproszenie Prezesa Food Park Pana Sergiusza Janowskiego delegacja z samorządu naszej gminy gościła w zakładzie w Dziardonicach i Czerniewicach. Wśród delegacji byli Wójt gminy Roman Nowakow [...]

Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]