XXXV Sesja Rady Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/376-xxxv-sesja-rady-gminy-w-choceniu.html
Zawiadamiamy, że dnia 28 grudnia 2009 roku o godzinie 15.00 w Gimnazjum w Choceniu rozpocznie się [...] Zawiadamiamy, że dnia 28 grudnia 2009 roku o godzinie 15.00 w Gimnazjum w Choceniu rozpocznie się XXXV Sesja Rady Gminy w Choceniu wspólnie z Radą Gminy Boniewo.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 • Sprawy organizacyjne:

      - Stwierdzenie quorum.

      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie porządku obrad.

      - Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.

 • Omówienie problematyki związanej z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Choceń i Boniewo.
 • Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 • Budżet na 2010 rok.
 • Plan Odnowy Miejscowości Choceń.
 • Ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego.
 • Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Choceniu oraz nadanie statutu.
 • Regulamin wynagradzania nauczycieli.
 • Zakup samochodu dla OSP w Czerniewicach.
 • Interpelacje radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie Sesji Rady Gminy.

 

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorial [...]