Trwają prace na zapowiadanych wcześniej odcinkach dróg w Szczutkowie i Bodzanowie.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3764-trwaja-prace-na-zapowiadanych-wczesniej-odcinkach-drog-w-szczutkowie-i-bodzanowie.html
Połączone zostaną drogi zrealizowane w ramach tegorocznej tzw. „schetynówki „ oraz z gminą [...] Połączone zostaną drogi zrealizowane w ramach tegorocznej tzw. „schetynówki „ oraz z gminą Chodecz (Bodzanowo-Brzyszewo). Odcinki tych dróg : 300 m i 50 m ( przy p. Gołębiewskim, Zasinie i p.Fabijańskiej) otrzymają nawierzchnię bitumiczną. Utwardzone zostaną także pobocza.


Przy ulicy Sikorskiego w Choceniu prowadzimy prace przy utwardzeniu terenu na działce właściciela apteki p. Andrzeja Wieczorka. Plac o pow. ok. 100 m2 wykonany zostanie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa wapienno-żwirowego . Po zakończeniu robót teren wykorzystany zostanie jako plac postojowy.Niezbędne materiały finansuje inwestor a gmina zabezpiecza sprzęt i robociznę.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja PIT

Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2023 ( PIT 11) i PIT-R - diety. [...]