Informacja

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3779-informacja-16.html
Do prawidłowego działania przydomowych oczyszczalni konieczne jest dozowanie bakterii i przynajmni [...] Do prawidłowego działania przydomowych oczyszczalni konieczne jest dozowanie bakterii i przynajmniej raz w roku usunięcie osadu. Bakterie rozkładają to wszystko co wpływa do oczyszczalni niwelując przykry zapach i zmniejszają ilość osadu jaki pozostaje na dnie. Nie stosowanie bakterii powoduje przepływ gęstych ścieków do sączków, co może spowodować ich zapchanie i brak odpływu ze zbiornika na poletko rozsączające. Stwierdzenie takiego stanu rzeczy skutkuje utratą gwarancji i obciążenie kosztami związanymi z przywróceniem oczyszczalni i drenażu do stanu pierwotnego. Nieumiejętne czyszczenie zbiornika z osadu może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dlatego też należy mieć potwierdzenie wykonania usługi czyszczenia(faktura).Koszt czyszczenia to 140,00 zł brutto. W tej cenie otrzymują państwo 0,5 kilograma bakterii, które wystarczają na około 6 miesięcy w zależności od wielkości zbiornika. W urzędzie gminy Choceń w pokoju nr 1 można zakupić dodatkowe bakterie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt to 40,00 zł za opakowanie. Jedno opakowanie otrzymuje każdy po opłaceniu faktury za czyszczenie oczyszczalni przydomowej. Odpowiednie dbanie o oczyszczalnie pozwoli na długie i bezawaryjne korzystanie.

Powrót

Polecane artykuły:


Remiza w Wichrowicach - zwiększony zakres inwestycji

Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje, że złożony wniosek o zmianę warunków promesy na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganow [...]

Kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. W poprzednim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekr [...]