Już wkrótce pierwsze konkursy w LGD dla przedsiębiorców

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3782-juz-wkrotce-pierwsze-konkursy-w-lgd-dla-przedsiebiorcow.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) w najbliższym czasie ogłosi k [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) w najbliższym czasie ogłosi konkursy w ramach PROW 2014-2020 dla przedsiębiorców - premie na podejmowanie działalności gospodarczej oraz konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie informacyjne, którego celem było zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zasadami przyznawania dofinansowania, kryteriami oceny oraz typami operacji, które będą miały szanse wsparcia z budżetu LSR.

Premie na podejmowanie dzielności gospodarczej – to konkurs skierowany do osób, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD nie wykonywały działalności gospodarczej. Premia jest przyznawana w wysokości 50 000,00zł. Z pomocy tej wyłączone są osoby ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie (wyłącznie to nie dotyczy jednak podejmowania działalności gospodarczej sklasyfikowanej, jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów). Działalność gospodarcza otworzona w ramach tego działania musi być prowadzona, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Rozwijanie działalności gospodarczej – to konkurs skierowany do podmiotów, które w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD wykonywały łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonują tę działalność.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada:
a) utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej jest przyznawana w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej jak 50.000zł.

W załączeniu prezentacja ze spotkania. [pobierz]
Więcej o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o pomoc ze środków LGD dowiedzą się Państwo kontaktując się z biurem LGD w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z otwarcia ofert w przetargach na przebudowę dróg i dostawę kruszywa

W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg z [...]

Dotacja dla gminy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Gmina Choceń otrzymała ponad 633 tysięcy złotych dotacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt wdrażany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest w 82% finansowany [...]