Promocja książki

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3786-promocja-ksiazki.html
Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Choceń, która odbędzie się w dniu 29 grudnia br., w Choce [...] Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Choceń, która odbędzie się w dniu 29 grudnia br., w Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece planowana jest promocja książki o historii Chocenia. Autorem książki „Cukrownia w Choceniu. Powstanie. Rozwój. Upadek”, jest Pan Arkadiusz Ciechalski. Pan Arkadiusz Ciechalski urodził się w Choceniu i z naszą miejscowością był związany przez kilkadziesiąt lat. W książce można odnaleźć wiadomości z początku XX wieku, który jest szczególnym okresem w dziejach Chocenia. Wówczas powstawał ten kształt miejscowości, jaki znamy dzisiaj. W wydaniu pomógł samorząd gminy Choceń. Pozycja będzie dostępna w Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece, można ją będzie także zakupić w UG. 

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. W poprzednim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekr [...]

Pomoc suszowa

Od dziś tj. od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej z tytułu wystąpienia w gospodarstwie rolnym niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim była n [...]