INWESTOR REZYGNUJE Z CZERNIEWIC ?

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3791-inwestor-rezygnuje-z-czerniewic.html
Właściciele bocznicy kolejowej i terenu wokół bocznicy w Czerniewicach otrzymali propozycję od [...] Właściciele bocznicy kolejowej i terenu wokół bocznicy w Czerniewicach otrzymali propozycję od pewnej firmy skandynawskiej lokalizacji inwestycji. Miałaby to być elektrownia gdzie spalane byłyby resztki drewna i słomy. Dostawa resztek pociągiem na bocznicę w Czerniewicach. Do realizacji inwestycji potrzebny byłby także grunt komunalny – ten posiadany przez gminę przy ul. Kujawskiej. Wyraziliśmy wstępnie zgodę. Mogło powstać około 100 miejsc pracy. Niestety negocjacje z właścicielami bocznicy zakończyły się fiaskiem - prawdopodobna przyczyna to cena zakupu. Nieoficjalnie Skandynawowie zakupili teren we Włocławku. Dla orientacji miesiąc wcześniej cena zakupu terenu- gdyby to gmina chciała kupić- wynosiła 9 mln zł – 1.1 mln zł za ha. Cena astronomiczna. Nie znamy propozycji jaką otrzymali Skandynawowie ale z dużym prawdopodobieństwem należy przypuszczać , iż było to suma zbliżona. Przypomnę tylko , że parę lat temu teren ten został zakupiony za cenę mniejszą niż pół mln zł. Niestety nie braliśmy udziału w rozmowach i nie mamy żadnego wpływu na prywatne poczynania.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Powrót

Polecane artykuły:


ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD MARCA 2024

Informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 marca 2024 r. wzrośnie o 2 zł od mieszkańca. Oznacza to, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości [...]