Wójt Gminy Choceń ogłasza otwarty konkurs

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/381-wojt-gminy-choce-ogasza-otwarty-konkurs.html
Wójt Gminy Choceń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych [...] Wójt Gminy Choceń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2010 roku w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.bip.chocen.pl : Aktualności .

Powrót

Polecane artykuły:


Czerniewice widziane z lotu drona

W tym roku w Czerniewicach wykonamy prace związane z przebudową ul. Św. Antoniego. Zamontujemy także łącznie 5 mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej: na remizie, parafii, ośrod [...]

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]