MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/382-medal-za-zasugi-dla-obronnoci-kraju.html
W dniu 25 stycznia 2010 roku para małżeńska z terenu Gminy Choceń została wyróżniona sr [...] W dniu 25 stycznia 2010 roku para małżeńska z terenu Gminy Choceń została wyróżniona srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczeni to Państwo Jan i Longina Gawrysiak ze Szczutkowa.

Uroczystość odbyła się podczas obrad Rady Gminy w Gimnazjum w Choceniu.
Uczestnikami ceremonii byli Wójt Gminy Choceń, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku ppłk Jan Sroka, osoby odznaczone i ich bliscy oraz radni.

Sesję otworzył Przewodniczący Pan Piotr Lewandowicz, po czym Komendant WKU serdecznie powitał zebranych i pogratulował odznaczonym rodzicom, dziękując im za trud wychowania własnych synów w duchu patriotyzmu. Po odczytaniu aktów nadania medali, dokonano dekoracji wyznaczonych osób.

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Ustawa stanowi, iż przyznaje się je w dowód uznania dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal ten przyznawany jest również w celu okazania uznania rodzicom, którzy wychowali troje lub więcej dzieci na wzorowych żołnierzy. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja.

 

     

  

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki egzaminów 8 klas w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiot SP im. Janusza Korczaka w Choceniu SP im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach Gmina Powiat Woj. Kraj jęz [...]

Potrzebni opiekunowie – gospodarze gminnych terenów rekreacyjnych.

Odwieczny problem – dewastacja, śmieci, itd. Parki, urządzenia rekreacyjne, place zabaw, siłownie, boiska to nasze wspólne dobra wybudowane za naprawdę duże pieniądze – nasze wspólne pieni [...]