UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT !!!

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/387-uwaga-wany-komunikat.html
W związku z panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi autobusy szkolne w dniu 03.02.2010r zosta [...]

W związku z panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi autobusy szkolne w dniu 03.02.2010r zostały odwołane. Obecność w szkole jest nieobowiązkowa !!!

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]

Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Roman Nowakowski ze Skarbnikiem Iloną Walczak podpisali umowę na realizację inwestycji: Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choce [...]