Ruszają kolejne duże inwestycje na drogach gminnych.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3908-ruszaja-kolejne-duze-inwestycje-na-drogach-gminnych.html
W pierwszej kolejności w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na la [...] W pierwszej kolejności w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 rozpoczęte zostało zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin, Szczutkowo”. Jest to ulica Parkowa w Choceniu, droga Ząbin-Szczutkowo i Bodzanowo Ząbin. Łącznie zmodernizowanych zostanie ponad 3,44 km dróg. Projekt przewiduje wzmocnienie jezdni, nowe nawierzchnie, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, wyznaczenie przejść dla pieszych i ich oświetlenie, bariery ochronne, przepusty , rowy. Prace realizowane są przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM”  z Włocławka. Planowane zakończenie prac do dnia 31.10.2017 r.

Następną inwestycją, realizowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest zadanie pn. „Przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie”. Jest to kontynuacja robót z roku 2016. Wykonano wtedy drogę do pałacu w Śmiłowicach o dł. 300 mb. W bieżącym roku realizowane są drogi : Śmiłowice-Nakonowo Stare, odc. o dł. 466 mb – od drogi pow. Śmiłowice-Wilkowiczki w kierunku Kuźnic oraz droga Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie (przy p. Chmielewskim) o dł. 1649 mb

W ramach tego samego programu wykonamy nową nawierzchnię na drodze Śmiłowice-Wola  Nakonowska. Zakres prac to: uzupełnienie poszerzenia masą bitumiczną, ułożenie w-wy przeciwspękaniowej , ułożenie w-wy wiążącej i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami. Podobne prace wykonane zostaną na ul. Kolejowej i części ulicy Obwodowej w Czerniewicach.

Z kolei na drodze w  Olganowie na dł. 800 mb (droga w kierunku p. Kinasiewicza) wykonany zostanie dwuwarstwowy dywanik asfaltowy ( 3 cm w-wa wiążąca i 3 cm w-wa ścieralna) na podbudowie z KŁSM . Zadanie to dofinansowane będzie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Ponad 600 metrowy odcinek drogi w Lijewie (droga w kierunku p. Dezora) otrzyma także nową nawierzchnię asfaltową. Planowane terminy zakończenia robót określone zostały na koniec września br.

Wspólnie z samorządem Powiatu Włocławskiego wkrótce rozpoczniemy realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2921 Śmiłowice-Wilkowiczki, na odcinku 998 mb wykonane zostanie poszerzenie jezdni, wykonanie przepustów, dwuwarstwowej nawierzchni z masy bitumicznej i umocnienie poboczy. Jest to drugi etap tego zadania. Jesteśmy po uzgodnieniach, finalizujemy podpisanie umowy.

Do wszystkich tych zadań w roku 2017 dochodzi nam jeszcze wykonanie podbudowy na niżej wymienionych drogach: Skibice – droga w kierunku p. Ciechalskich , Janowo- droga w kierunku p. Wachulaków, Krukowo – ciąg dalszy poszerzenia w kierunku p. Pawłowskiego, Wilkowice – „Za Odrą”, Bodzanówek – droga do p. Pułaneckiej,  Wilkowice – droga w kierunku p. Sroki, Borzymowice- droga w kierunku p. Bobrowskiego, Zapust oraz ul. Zakrzewska w Choceniu na dł. 300 mb.

W dniu dzisiejszym  wznowione zostały roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. Zatrudnienie w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy znalazło 29 osób . W pierwszym okresie wykonywane będą prace porządkowe, remonty chodników i dróg.
   

Powrót

Polecane artykuły:


Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Roman Nowakowski ze Skarbnikiem Iloną Walczak podpisali umowę na realizację inwestycji: Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choce [...]

Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]