Nasz wniosek na przydomówki na 12 miejscu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3917-nasz-wniosek-na-przydomowki-na-12-miejscu.html
Urząd Marszałkowski podał do wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy dla ope [...] Urząd Marszałkowski podał do wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W dniu 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nasz wniosek uzyskał 21,5 punktów i znalazł się na 12 miejscu na liście operacji. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie kontroli administracyjnej wniosków. Kontrola zakończy się podaniem do publicznej wiadomości listy wniosków o przyznanie pomocy spełniających warunki przyznania pomocy oraz mieszczących się w limicie środków przewidzianych na operację typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa”. Zadanie dot. budowy 123 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choceń będzie realizowane w latach 2017-2018.Link do Załącznika nr 1 do Uchwały nr 8/337/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r.

Powrót

Polecane artykuły:


VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu

W piątek 10 maja 2024r. odbył się już VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu, którego organizatorem było nasze przedszkole. Fundatorem nagród było nasze przedszkole oraz Urzą [...]

Żłobek „Pomponik” w Choceniu

W związku z zakończoną rekrutacją  na rok  2024/2025   Żłobek „Pomponik” w Choceniu przedstawia  listę  dzieci przyjętych. 1 Nikodem Majewski [...]