Przebudowa dróg gminnych

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3940-przebudowa-drog-gminnych.html
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 rozpoczęte [...] W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 rozpoczęte zostało zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin, Szczutkowo”. Jest to ulica Parkowa w Choceniu, droga Ząbin-Szczutkowo i Bodzanowo-Ząbin. Łącznie zmodernizowanych zostanie ponad 3,44 km dróg. Projekt przewiduje wzmocnienie jezdni, nowe nawierzchnie, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, wyznaczenie przejść dla pieszych i ich oświetlenie, bariery ochronne, przepusty, rowy. Prace realizowane są przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” z Włocławka. Planowane zakończenie prac do dnia 31.10.2017 r.


Następną inwestycją, realizowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest zadanie pn. „Przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie”. Jest to kontynuacja robót z roku 2016. Wykonano wtedy drogę do pałacu w Śmiłowicach o dł. 300 mb. W bieżącym roku realizowane są drogi : Śmiłowice-Nakonowo Stare, odc. o dł. 466 mb – od drogi pow. Śmiłowice-Wilkowiczki w kierunku Kuźnic oraz droga Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie ( przy p. Chmielewskim) o dł. 1649 mb . Prace realizowane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o.  Kutno.

Powrót

Polecane artykuły:


Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Roman Nowakowski ze Skarbnikiem Iloną Walczak podpisali umowę na realizację inwestycji: Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choce [...]

Otwarcie ofert na wykonanie fontanny na skwerku

W dniu 11 lipca br., odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie fontanny na skwerku. Wpłynęły trzy oferty. Niestety wszystkie złożone oferty są dużo powyżej wartośc [...]