Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3946-zebrania-sprawozdawcze-w-jednostkach-osp.html
100%auto
Zakończyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie gminy Choceń. Strażacy podsu [...] Zakończyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie gminy Choceń. Strażacy podsumowali swoje dokonania w roku ubiegłym i zaplanowali działania na rok bieżący. W OSP w Szczutkowie nastąpiły zmiany w Zarządzie Zrezygnowali dotychczasowy Prezes i wiceprezes. Wybrano nowych . Prezesem druha Mariana Karkowskiego a Wiceprezesem druhnę Teresę Cichowicz. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Na zdjęciu druh Naczelnik Mariusz Kacperski z synem 5 letnim druhem Dominikiem. 

Powrót

Polecane artykuły:


Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorial [...]