Sprawozdanie z bezpieczeństwa w naszej gminie

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3948-sprawozdanie-z-bezpieczenstwa-w-naszej-gminie.html
Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury była poświęcona zaga [...] Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury była poświęcona zaga [...] Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury była poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w naszej gminie. Kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Grzegorz Safianowski w obecności Komendanta Komisariatu Policji w Kowalu nadkom. Jerzego Kalińskiego, złożył sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy za rok ubiegły. Od listopada 2016 r., PP w Choceniu wchodzi w strukturę Komisariatu Policji w Kowalu.

W 2016 r., w gminie Choceń z 111 stwierdzonych przestępstw wykryto 72 (w roku 2015 z 144 stwierdzonych, wykryto 105). Jest tych przestępstw mniej, a wskaźnik wykrywalności to 64,29 (wykrywalność w roku 2015 to 70,00 %, czyli była niższa o 5,71 %).

Przestępstwa stwierdzone ogółem – 111, w tym: kryminalne – 81, gospodarcze – 7, rozboje – 1, bójki i pobicia – 1, uszczerbek na zdrowiu – 4, kradzieże - 17, kradzieże samochodu – 1, kradzieże z włamaniem – 17, art. 178a §1 kk – 14, przestępstwa narkotykowe – 4, uszkodzenia mienia – 6.

W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się ilość zdarzeń związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w zakresie wypadków i kolizji. W 2015 roku było 7 wypadków a w ubiegłym roku – 5; natomiast kolizji w 2015 roku – 61, natomiast w ubiegłym roku – 49. Osób rannych w 2015 r., było 5, natomiast w roku 2016 – 7. Ze skutkiem śmiertelnym poprzednio 2 osoby, w roku 2016 – nie zanotowano wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Na terenie działania Posterunku nałożono mniej mandatów karnych przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu na drogach. W 2015 roku było 92, w 2016 – 88. Policjanci udzielili także 582 pouczeń (w 2015 roku było ich 530). Ponadto na terenie działania PP Choceń funkcjonariusze przeprowadzili łącznie blisko 900 interwencji, w 2015 roku było ich 993. Policjanci zatrzymali w zeszłym roku 32 osoby na gorącym uczynku oraz 9 osób poszukiwanych. Na naszym ternie nie zanotowano oszustwa „na wnuczka”.

Radni gminy pytali o narkotyki w szkołach – czy były takie przypadki. W szkołach nie odnotowano takich przypadków, były jednostkowe sprawy, czy posiadanie. Większym problemem jak podkreślił kierownik asp. Safianowski jest alkohol, gdyż młodzież wraca do domu po spożyciu alkoholu.

Rada gminy przyjęła sprawozdanie za ubiegły rok złożone przez kierownika Posterunku Policji.

Agnieszka Świątkowska – sekretarz gminy 

Powrót

Polecane artykuły:


Zakończenie remontu dróg w Niemojewie

Zakończono realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C” w miejscowości Niemojewo. Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławk [...]

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczą [...]