Choceń z nowymi nazwami ulic

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3951-chocen-z-nowymi-nazwami-ulic.html
W dniu 20 marca obradowała Rada Gminy Choceń. Jednym z punktów obrad były zmiany w nazewnictwie [...] W dniu 20 marca obradowała Rada Gminy Choceń. Jednym z punktów obrad były zmiany w nazewnictwie ulic. Do zmiany nazw zostaliśmy zobowiązani ustawą sejmową. Obecne nazwy odnoszą się zdaniem ustawodawcy do poprzedniego reżimowego ustroju. Po burzliwej dyskusji z udziałem mieszkańców ulica 19 – stycznia nosić będzie nową nazwę ulicy Jarzębinowej. (Propozycje ul. Marysieńki, ul. ks. Szafrańskiego, ul. Młyńskiej i ul. Św. Idziego nie znalazły uznania). Druga- ul. Świerczewskiego będzie się obecnie nazywać ul. 3 Maja (zgłoszono jeszcze następujące propozycje: ul. Strażacka, ul. Cicha, ul. Miła, ul. Jana Pawła II). Radni w głosowaniu odrzucili też wniosek Wójta o przeprowadzenie głosowania nad nowymi nazwami ulic przez wszystkich mieszkańców ulic 19 stycznia i Świerczewskiego. Nowe nazwy ulic obowiązywać będą od 1 czerwca 2017 roku.
Wójt Gminy – Roman Nowakowski

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku w Choceniu. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 30 lipca 2 [...]

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, [...]