Choceń z nowymi nazwami ulic

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3951-chocen-z-nowymi-nazwami-ulic.html
W dniu 20 marca obradowała Rada Gminy Choceń. Jednym z punktów obrad były zmiany w nazewnictwie [...] W dniu 20 marca obradowała Rada Gminy Choceń. Jednym z punktów obrad były zmiany w nazewnictwie ulic. Do zmiany nazw zostaliśmy zobowiązani ustawą sejmową. Obecne nazwy odnoszą się zdaniem ustawodawcy do poprzedniego reżimowego ustroju. Po burzliwej dyskusji z udziałem mieszkańców ulica 19 – stycznia nosić będzie nową nazwę ulicy Jarzębinowej. (Propozycje ul. Marysieńki, ul. ks. Szafrańskiego, ul. Młyńskiej i ul. Św. Idziego nie znalazły uznania). Druga- ul. Świerczewskiego będzie się obecnie nazywać ul. 3 Maja (zgłoszono jeszcze następujące propozycje: ul. Strażacka, ul. Cicha, ul. Miła, ul. Jana Pawła II). Radni w głosowaniu odrzucili też wniosek Wójta o przeprowadzenie głosowania nad nowymi nazwami ulic przez wszystkich mieszkańców ulic 19 stycznia i Świerczewskiego. Nowe nazwy ulic obowiązywać będą od 1 czerwca 2017 roku.
Wójt Gminy – Roman Nowakowski

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 15 października 2023 r.

1 kurs Olganowo 9.00, Siewiersk (k. sołtysa) 9.05 Krukowo (k. sołtysa) 9.08, Jarantowice 9.10 – Choceń lokal wyborczy i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo Borzymie (przy pałacu) [...]

Przetarg na remont dróg w Niemojewie

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C.  Remont dotyczy wymiany nawierzchni  na dwóch odcinkach  dróg  g [...]