Konkurs rozstrzygnięty ...

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/396-konkurs-rozstrzygnity.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań [...] Wójt Gminy Choceń informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2010 roku w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
Do urzędu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń. W ramach wykonania zadania zobowiązano się do prowadzenia systematycznych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w następujących dziedzinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka oraz zorganizowania licznych imprez sportowych i turniejów rekreacyjno – sportowych  o zasięgu gminnym i ogólnopolskim. Na realizację wyżej wymienionego zadania w 2010 roku przeznaczono kwotę 60.000, 00 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]

Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]