Zaproszenie na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3963-zaproszenie-na-sesje-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579, 1948) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - Stwierdzenie quorum.
  - Powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  2) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
 4. Zakończenie Sesji Rady Gminy.
Zapraszam
Przewodniczący Rady Gminy Choceń
Józef Pawłowski

Powrót

Polecane artykuły:


Pożyczka na finansowanie instalacji fotowoltaicznych podpisana

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Skarbnik Gminy Ilona Maria Walczak podpisali umowę pożyczki z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. na realizację inwestycji [...]