Nowa umowa na obiór i zagospodarowanie odpadów oraz zmiany w zakresie odbioru popiołu.

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3976-nowa-umowa-na-obior-i-zagospodarowanie-odpadow-oraz-zmiany-w-zakresie-odbioru-popiolu.html
W piątek 31.03.2017 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu [...] W piątek 31.03.2017 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Umowa będzie obowiązywała przez dwa lata. Firmą odbierającą odpady będzie dotychczasowy wykonawca, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka z o.o. z Baruchowa. Odpady będą odbierane na obowiązujących zasadach zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na rosnącą ilość popiołu jedyną zmianą będzie odbiór popiołu od mieszkańców przez firmę z Baruchowa. Wcześniej odbierała go firma Usługi Komunalne Wywóz Stałych Nieczystości Zdzisław Klockowski. W związku z powyższym zniknęły wszystkie zbiorcze pojemniki na popiół z terenu naszej gminy ponieważ popiół będzie odbierany bezpośrednio od wszystkich mieszkańców bez dodatkowej opłaty. Odbiór popiołu został włączony do systemu zbiórki odpadów komunalnych i nie będzie odbierany na starych zasadach, lecz w ramach ponoszonej na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy więc, nie przywozić popiołu do dotychczas wskazanych miejsc. Szczególnie prosimy nie wyrzucać popiołu do pojemnika oraz nie pozostawiać worków przy remizie OSP w Czerniewicach.

Chcieliśmy, aby jeszcze w pierwszym kwartale podpisano nową umowę na odbiór odpadów z terenu gminy ponieważ od 1 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nas jednak to rozporządzenie do 31 marca 2019 r. nie będzie dotyczyło ponieważ umowy zawarte przed 1 lipca 2017 r.  będą obowiązywać na wcześniej przyjętych zasadach. Segregujemy więc odpady tak jak ostatnio na:

szkło, plastik + tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane.

Powrót

Polecane artykuły:


Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]

DZIEŃ DZIECKA w Szczutkowie 🎉

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Powiatu Dawidowi Dalmanowi za zapewnienie wspaniałej atrakcji - szalonego misia🐻Wójtowi Gminy Choceń za objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie [...]