Nasadzenia drzew na terenie gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3977-nasadzenia-drzew-na-terenie-gminy.html
W ostatnim czasie dokonano nasadzeń w ilości 120 szt. drzew gatunku klon na terenie Parku w Czerni [...] W ostatnim czasie dokonano nasadzeń w ilości 120 szt. drzew gatunku klon na terenie Parku w Czerniewicach, Parku w Śmiłowicach, na plaży w Choceniu oraz w pasie drogowym w Czerniewicach i w Choceniu. Ponadto posadzono także lipy szerokolistne na ulicy Lipowej w Czerniewicach.

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczą [...]