OGŁOSZENIE KONKURSU 2/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3991-ogloszenie-konkursu-2-2017-budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]
loga1 83276 1de6f
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki


informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Nr konkursu LGD: 2/2017 
Termin składania wniosków: od dnia 25 kwietnia 2017r. do dnia 12 maja 2017r. do godz.15.30 
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30. do15.30 
wtorek od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka) oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Forma wsparcia: Refundacja 
Zakres tematyczny operacji: 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 póz 1570 z późn. zm.). 
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia. 
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia. 
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia. 
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. 
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 
Limit dostępnych środków w ramach naboru 1 229 536,00 PLN 
/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/ 
Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, 
pozostałe podmioty – do 100% kosztów kwalifikowalnych. 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: 
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl 
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu 
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. 
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69. 

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 

Załączniki do ogłoszenia: 
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy. (pobierz EXCEL) (pobierz PDF)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. (pobierz)
3. Wzór formularza wniosku o płatność. (pobierz)
4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. (pobierz)
5. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami. (pobierz)
6. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. (pobierz)
7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. (pobierz)
8. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. (pobierz)
9. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakresy tematyczne: infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo lokalne. (pobierz)
10. Oświadczenie w zakresie zastosowania w ramach realizacji operacji rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. (pobierz)
11. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD. (pobierz)
12. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych.(pobierz)

loga2 713bc ecd39

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania za zaangażowanie w ochronę życia i mienia

W dniu 28 maja br., Wójt gminy Roman Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński oraz Komendant Komisariatu Policji w Kowalu Monika Sroka, w obecności radnych i sołtysów podziękowali [...]

Zadania drogowe w realizacji

Zadania drogowe przewidziane do realizacji w tym roku idą nieźle. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przebudowy dróg:1. droga gminna Zakrzewek – Szczutkowo oraz droga gmina Lutobórz - gr. gminy (P [...]