Przebudowa drogi powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4013-przebudowa-drogi-powiatowej-smilowice-wilkowiczki.html
Rozpoczyna się II etap przebudowy drogi powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki. Jest to dla gminy c [...] Rozpoczyna się II etap przebudowy drogi powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki. Jest to dla gminy ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu. Zawarliśmy porozumienie ze Starostą Włocławskim P. Kazimierzem Kacą i podzieliliśmy się zakresem prac. Gmina na swój koszt wykonuje obustronnie poszerzenie drogi, powiat wykona nową nawierzchnię asfaltową. Całość tj. w tym roku 990 mb zostanie wykonana do 28 lipca 2017 r. Inwestycja jest przykładem jak można współpracując wykonać zadania, które z początku wydawały się nierealne. W dniu 24 kwietnia br., Starostwa Włocławski zawarł umowę z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. Nowa Wieś na wykonanie nawierzchni jezdni tj. ułożenie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej.
Informacja z podpisania umowy: http://wloclawski.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/112077/podpisano_umowe_na_wykonanie_przebudowy_drogi_powiatowej__nr_292

Powrót

Polecane artykuły:


Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]

Borzymie tereny rekreacyjne

Boisko sportowe, plac zabaw itd. zlokalizowane jest na terenie placu przed tzw. pałacem Teren jest Spółdzielni Mieszkaniowej Jarantowice. Zgodnie z podpisaną umową to gmina zarządza tym terenem [...]