O naszych projektach

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4033-o-naszych-projektach.html
W kwietniu przygotowywaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjne [...] W kwietniu przygotowywaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację następujących zadań:
 1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Choceń – dot. ścieżki przy ul. Jarantowickej.
 2. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Choceń – dot. budowy 75 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 1 kolektora słonecznego.
W takcie weryfikacji są następujące wnioski dot.:
 1. budowy sieci kanalizacyjnej w Śmiłowicach i na nowym osiedlu w Choceniu w ramach zadania pn. „Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń”.
 2. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które będzie realizowane na terenie gminy w latach 2017 - 2018. Wniosek o dofinansowanie budowy 123 oczyszczalni przydomowych złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. przebudowy drogi gminnej Śmiłowice – Nowa Wola złożony do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach PROW.


W maju przygotowujemy następujące zadania i składamy wniosek o dofinansowanie:
 1. z PROW na budowę targowiska w Choceniu.
 2. do LGD na remonty w świetlicach (Szczutkowo, Szczytno, Nakonowo Stare, Wilkowice, Czerniewice II)
 3. do LGD na budowę infrastruktury rekreacyjnej w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach (siłownie zewnętrzne i place zabaw).
W tym roku będzie realizowane także:
 1. zadanie dot. zakupu samochodu strażackiego dla OSP Śmiłowice. Zadanie jest już po przetargu zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP i będzie dofinasowane z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przekazanie samochodu dla jednostki jest planowane do 20 lipca br.
 2. budowa domu wielorodzinnego (TBS). Gmina będzie partycypowała w kosztach budowy. Przetarg na budowę bloku zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
 3. modernizacja pomieszczeń SP Choceń polegająca na dostosowaniu do pomieszczeń biurowych jest planowana w wakacje.
 4. W trakcie przygotowania jest także Plan Rewitalizacji gminy Choceń.

Agnieszka Świątkowska

Powrót

Polecane artykuły:


Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorial [...]

Śnieżka niestraszna druhom z OSP Choceń

W pełnym sprzęcie ratunkowym, z aparatami powietrznymi i ubraniach bojowych dwóch druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu Piotr i Damian w ostatni weekend weszli na Śnieżkę, najwyższ [...]