Azbest do utylizacji

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4040-azbest-do-utylizacji-4.html
Gmina Choceń przeszła pozytywną weryfikację złożonego wniosku o przyznanie dotacji na utylizac [...]
Gmina Choceń przeszła pozytywną weryfikację złożonego wniosku o przyznanie dotacji na utylizacji azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń w roku 2017” dotowane jest w 70 procentach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu natomiast pozostałe 30 procent to wkład własny Gminy Choceń. Harmonogram prac przewiduje demontaż i transport azbestu z 6 posesji oraz transport azbestu z 20 posesji z terenu naszej Gminy. Szacowana ilość do unieszkodliwienia to około 101,84 ton. Czekamy na wyłonienie firmy, która dokona utylizacji płyt azbestowych. Zakończenie wszystkich prac zaplanowane zostało na koniec września br. Osoby ujęte we wniosku zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozpoczęcia prac przez firmę. Ostatnim etapem będzie rozliczenie się z przyznanej dotacji.

Powrót

Polecane artykuły: