Rolniku nie zabijaj pszczół!

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4059-rolniku-nie-zabijaj-pszczol.html
100%auto
W związku ze zgłoszeniami pszczelarzy z terenu gminy Wójt Gminy Choceń apeluje do rolników o ro [...] W związku ze zgłoszeniami pszczelarzy z terenu gminy Wójt Gminy Choceń apeluje do rolników o rozwagę podczas stosowania środków ochrony roślin, ponieważ wytrucie pszczół grozi wysokimi karami oraz ryzykiem utraty dopłat bezpośrednich. Rolnicy posiadający uprawy w bliskim sąsiedztwie uli w celu uniknięcia ryzyka wytrucia proszeni są o informowanie właścicieli pasiek o terminie planowanego oprysku.

Największe zagrożenie występuje w sezonie wegetacyjnym oraz okresie kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających. Zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, wykonane niezgodnie z prawem niosą ze sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Prosimy więc, aby postępować według następujących zasad:

- informujmy właścicieli pasiek o planowanym oprysku,

- podczas zabiegu zachowujmy odpowiedznie odległosci od pasiek,

- przestrzegajmy okresów prewencji,

- zabiegi ochronne wykonujmy wieczorem, po oblocie zapylaczy,

- jeśli możemy, stosujmy niechemiczne metody ochrony roślin,

- przed opryskiem czytajmy szczegółowo treść etykiet środków ochrony roślin,

- zapobiegajmy znoszeniu cieczy użytkowej podczas oprysku (opryski wykonujmy tylko w bezwietrzną pogodę),

- stosujmy środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu, z legalnych źródeł.

Powrót

Polecane artykuły: