Nowe projekty RPO

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/407-nowe-projekty-rpo.html
Gmina Choceń, złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów ogłoszonych przez Urząd Ma [...] Gmina Choceń, złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. - w ramach osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej:  działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Humlin ( gr gminy) – Choceń od km 0+000 do km 2+380.
-  w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska: działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń. Projekt obejmuje:
  • Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice
  • Modernizację sieci wodociągowej w Choceniu
  • Budowę kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Choceniu
  • Modernizację sieci wodociągowej na nowym osiedlu w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogólnopolska Karta Seniorów dla naszych mieszkańców

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych seniorów przystępujemy do programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gmina Choceń”. Osoby, które ukończyły 60 rok życia [...]

Trwają prace przy rewitalizacji świetlicy w Wichrowicach

„Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo” jest w trakcie. Zadanie jest realizowane przez firmę Usługi Remontowo-Wykończeniowe "Lux-Bud" Łukasz Tyde.&nb [...]