Ruszyły prace przy przebudowie układu komunikacyjnego Choceń

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/408-ruszyy-prace-przy-przebudowie-ukadu-komunikacyjnego-choce.html
Ruszyły prace przy przebudowie układu komunikacyjnego Choceń-Wilkowice-Jarantowice-Wilkowice-Zakr [...] Ruszyły prace przy przebudowie układu komunikacyjnego Choceń-Wilkowice-Jarantowice-Wilkowice-Zakrzewek. Długość modernizowanego odcinka to przeszło 3 km. Z uwagi na znaczne obciążenie ruchem tej drogi jak również w związku z rozbudową, poszerzeniem istniejących terenów budowlanych koniecznością stało się wykonanie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych dla tych terenów. Stanowiące niejako obwodnicę Chocenia, łączącą drogi : powiatową Włocławek-Choceń i wojewódzką Kowal-Szczerkowo.

Prace polegać będą na przebudowie skrzyżowania ulic Polnej i Sikorskiego- wykonanie wysepki rozdzielającej z przejściem dla pieszych, przebudowę istniejących chodników z uwagi na planowane ułożenie nowej nawierzchni- w-wy ścieralnej gr 5 cm. Wykonanie zatok postojowych. W dalszej części /od Bałuchowa/ poszerzenie jezdni /lewostronnie/do 5m z nową nawierzchnią oraz budowa chodnika po prawej stronie do granicy leśnej. Następnie wykonana zostanie przebudowa odcinka Jarantowice-Wilkowice-Zakrzewek. W Jarantowicach ułożony zostanie profil z masy min.-asfaltowej 100kg/m2 i powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi, a na pozostałym odcinku / na długości obszarów leśnych do Zakrzewka/ 2x3 cm dywanik asfaltowy na podbudowie z mieszanki kruszyw gr. 30 cm.

 

        

 

     

Powrót

Polecane artykuły:


Asfalt już na ulicy Słonecznej

Realizujemy zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu" o dł. 2,3 km. Przebudowa dotyczy drogi Zakrzewek - Szczutkowo (p. Bonawenturska), Lutobórz - gr. gmin [...]

Borzymie tereny rekreacyjne

Boisko sportowe, plac zabaw itd. zlokalizowane jest na terenie placu przed tzw. pałacem Teren jest Spółdzielni Mieszkaniowej Jarantowice. Zgodnie z podpisaną umową to gmina zarządza tym terenem [...]