Budowa chodników

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4081-budowa-chodnikow.html
Zakończyliśmy prace przy pierwszym obiekcie , czyli budowa parkingu przy ulicy Nowej w Czerniewica [...] Zakończyliśmy prace przy pierwszym obiekcie , czyli budowa parkingu przy ulicy Nowej w Czerniewicach ( przy cmentarzu) Parking położony jest częściowo na gruntach gminnych, częściowo na prywatnych. Dziękujemy Pani Aleksandrze Bania za udostępnienie gruntu, który mamy nadzieję w przyszłości zakupić w całości, być może z przeznaczeniem na działki budowlane. Powstało około 50 miejsc parkingowych.

Drugi obiekt obecnie na ukończeniu to teren przy kościele w Czerniewicach. Wspólnym staraniem Księdza proboszcza i gminy praktycznie zakończono zagospodarowywanie placu parafialnego.

Kolejnym zadaniem, również za wspólnym staraniem Księdza proboszcza i gminy, za które zabieramy się niezwłocznie będzie wykonanie alei na cmentarzu parafialnym w Czerniewicach. Będzie to inwestycja wykonana ze starej kostki brukowej zabranej sprzed kościoła. Mimo iż teren cmentarza nie jest terenem komunalnym  uznałem za potrzebne wykonanie tej alei na cmentarzu. Robimy to praktycznie dla siebie i to my jako mieszkańcy będziemy z niej korzystać.

Staramy się grupować roboty w jednym miejscu , by pomniejszać koszty. Puste przeloty koparek, przewożenie sprzętu itd. – to niepotrzebne koszty. Stąd też kumulacja robót w Czerniewicach. Po ich zakończeniu przenosimy się na budowę chodnika do Woli Nakonowskiej i następnie do Kuźnic.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku w Choceniu. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 30 lipca 2 [...]