"Małe projekty" szansą na dotacje dla naszej gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/505-qmae-projektyq-szans-na-dotacje-dla-naszej-gminy.html
Władze Chocenia starają się pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej. Kolej [...]

Władze Chocenia starają się pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej. Kolejnym tego przykładem są starania o wsparcie inwestycji w ramach programu "Małe Projekty" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Szansę na dofinansowanie mają projekty, których realizacja służy podnoszeniu jakości życia mieszkańców terenu objętego zasięgiem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. LGD na wnioski czeka do 16 sierpnia. - Jesteśmy w trakcie opracowywania czterech wniosków - mówi Marcin Bilęda z Urzędu Gminy w Choceniu. Choceński samorząd ubiega się o dotację na remonty wiejskich remiz i świetlic. Jeśli wnioski zostaną ocenione pozytywnie modernizacji doczekają się remizy w Nakonowie Starym i Śmiłowicach oraz świetlica w Czerniewicach. W remizie w Nakonowie Starym mają zostać wymienione pokrycie dachowe oraz podłoga. W świetlicy w Czerniewicach remontu wymaga dach. Przygotowywany wniosek obejmuje również wymianę podłogi oraz stolarki okiennej i grzejników CO w małej sali. Jeśli wniosek o wsparcie zyska akceptację komisji konkursowej, w remizie w Śmiłowicach zostanie wykonana wentylacja mechaniczna. Na jeden mały projekt można otrzymać dotację w maksymalnej kwocie 25 tys. zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Zakończono prace przy termomodernizacji i modernizacji kompleksu szkolnego w Choceniu

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka zrealizowało prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceni [...]