Pomogą kupić wyprawkę

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/506-pomog-kupi-wyprawk.html
Rodzice, którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie są w stanie sami wyposaży [...]

Rodzice, którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie są w stanie sami wyposażyć dzieci w niezbędne pomoce dydaktyczne, mogą składać wnioski o pomoc.

Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosić odpowiednio:- dla uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz dla osób niepełnosprawnych klas I - III - 170 zł

- dla uczniów klas II gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych klas I - III gimnazjum - 200 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych - 200 zł.

Aby otrzymać pomoc rodzice powinni złożyć wniosek o dofinansowanie dyrektorowi szkoły, do której uczęszczają lub będą uczęszczać ich dzieci. Termin złożenia wniosku mija 10 września. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o: wysokości dochodów, o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli dofinansowanie dotyczy zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego). Dofinansowanie przysługuje tym rodzinom, których dochód nie przekracza 351 zł netto na osobę.

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupi [...]