Zbliża się termin składania prac w konkursie na najlepszy pomysł na przystanek

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/515-zblia-si-termin-skadania-prac-w-konkursie-na-najlepszy-pomys-na-przystanek.html
Mieszkańcy gminy do 31 sierpnia mogą składać prace na konkurs dotyczący projektu przystanku aut [...]

Mieszkańcy gminy do 31 sierpnia mogą składać prace na konkurs dotyczący projektu przystanku autobusowego. Czeka atrakcyjna nagroda!

Konkurs ma ścisły związek z trwającą obecnie modernizacją drogi Choceń - Kruszyn. - Droga po modernizacji będzie wyglądała zupełnie inaczej, chcielibyśmy, żeby zlokalizowane przy trasie przystanki także były ładniejsze i bardziej estetyczne - mówi Agnieszka Świątkowska, sekretarz gminy Choceń. Konkurs ma formułę otwartą, to znaczy, że każdy może wziąć w nim udział.

Jak wyjaśnia Mariusz Bilęda, pracownik gminy w skład przystanku wchodzą: wiata przystankowa, ławka, miejsce na tablicę ogłoszeniową, kosz na śmieci, i inne elementy według uznania uczestników konkursu. - Prace należy składać osobiście lub pocztą na adres organizatora do 31 sierpnia br. Projekt pracy należy podpisać tylko psuedonimem. Osobno należy dołączyć kopertę podpisaną także pseudonimem, na której znajdą się dane osobowe uczestnika, tj: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. - Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą autora na publikowanie w środkach masowego przekazu oraz na wykorzystywanie projektu w celach promocyjnych gminy Choceń - wyjaśnia M. Bilęda.

Prace oceni komisja powołana przez wójta do dnia 30 września. Wyniki zostaną ogłoszone w "Wiadomościach Choceńskich" oraz na www.chocen.pl. Pracę należy dostarczyć także w wersji elektronicznej. - Niewykluczone, że przystanki wykonane według projektu, który zdobędzie uznanie komisji staną nie tylko przy drodze Choceń - Włocławek, ale również przy innych, gminnych traktach - mówi M. Bilęda.

Organizatorzy zdradzają, że dużą uwagę będą przywiązywać do elementów podkreślających charakter gminy Choceń. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Wykonawca przebudowy dróg – etap II

                     Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z  Kutna na [...]

UWAGA

Zjawisko przebarwienia wody ustąpiło na całej naszej sieci. Miało ono miejsce tylko wycinkowo w miejscowości Niemojewo. Cały czas wodociągi są monitorowane. Pod względem organo – leptyczmym [...]