1września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/518-1wrzenia-rozpoczyna-si-powszechny-spis-rolny.html
Nabór na rachmistrzów przeprowadziło gminne biuro spisowe już w czerwcu. Spośr&oacu [...]

Nabór na rachmistrzów przeprowadziło gminne biuro spisowe już w czerwcu. Spośród 21 chętnych,  wybrano pięć osób, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kurs zakończył się egzaminem i pisemnym przyrzeczeniem o obowiązku tajemnicy statystycznej. Dyrektor US po przeszkoleniu kandydatów powołał 4 rachmistrzów:Monikę Cybulską (Choceń), Dawida Dalmanna (Choceń), Agnieszkę Ryniec (Wilkowice) i Annę Wojtczak z Gąbina, w rezerwie znalazła się Joanna Kozińska z Wilkowiczek.

Obchód przedspisowy już się rozpoczął, potrwa do 23 sierpnia. Spis rolny będzie się odbywał od 1 września do 31 października br.

Więcej informacji o spisie na:

 

WWW.stat.gov.pl lub WWW.spis.gov.pl

Ostatni powszechny spis w polskim rolnictwie miał miejsce w 2002 r. Dotychczas w spisach rolnych podstawowym źródłem informacji o gospodarstwie rolnym były informacje pozyskiwane bezpośrednio od rolników w drodze wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. Zapisywał on uzyskane dane na formularzach papierowych. W tegorocznym spisie rolnym przewiduje się szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych, co oznacza, że informacje pobrane zostaną ze wszystkich dostępnych systemów administracyjnych. Dane niewystępujące w rejestrach i systemach administracyjnych lub występujące w postaci niedającej się wykorzystać do celów spisu będą zebrane od użytkowników gospodarstw rolnych.

W całej Polsce, w ramach ramach spisu przewiduje się objęcie badaniem pełnym ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych, prowadzących działalność rolniczą, o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha i ok. 10 tys. gospodarstw rolnych, prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich, o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha. Badaniem reprezentacyjnym objętych ma być ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw, tj. prowadzących działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (nie ujętych powyżej) oraz gospodarstw rolnych nieprowadzących działalności rolniczej. W ramach spisu przeprowadzone zostanie także badanie metod produkcji rolnej w 200 tys. gospodarstw rolnych.

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Czerniewice widziane z lotu drona

W tym roku w Czerniewicach wykonamy prace związane z przebudową ul. Św. Antoniego. Zamontujemy także łącznie 5 mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej: na remizie, parafii, ośrod [...]