Przetarg na działki już niebawem

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/540-przetarg-na-dziaki-ju-niebawem.html
Dwadzieścia działek budowlanych przeznaczył do sprzedaży Urząd Gminy w Choceniu. Jak informuje [...]

Dwadzieścia działek budowlanych przeznaczył do sprzedaży Urząd Gminy w Choceniu. Jak informuje Hanna Gołębiewska, pracownik UG, nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Zainteresowani kupnem muszą wpłacić 10 proc. ceny wywoławczej wadium do 17 września 2010 r. (w kasie Urzędu Gminy do godz. 15.00 lub na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007). - Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości - wyjaśnia H. Gołębiewska. - Zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4 dnia 21.09.2010 r. Rozpocznie się o godzinie 10:00. Przetarg wygra ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w licytacji ustnej. Działki można oglądać codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Hanną Gołębiewską. Ceny nieruchomości w zależności od wielkości wynoszą od 19 tys. zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupi [...]

Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]