Fundusz sołecki i pomoc poszkodowanym najważniejszymi tematami spotkania władz gminy z sołtysami

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/545-fundusz-soecki-i-pomoc-poszkodowanym-najwaniejszymi-tematami-spotkania-wadz-gminy-z-sotysami.html
Na wczorajszym spotkaniu sołtysów z wójtem Chocenia i sekretarz gminy poruszono kwest [...]  Na wczorajszym spotkaniu sołtysów z wójtem Chocenia i sekretarz gminy poruszono kwestie związane z zasiłkami dla rolników poszkodowanych w wyniku podtopień oraz omówiono zasady rozdzielania pieniędzy na fundusz sołecki.
Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały wskutek ulewnych opadów, mogą ubiegać się o dotacje z budżetu państwa. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do końca września, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak informuje Tomasz Sikorski, pracownik choceńskiego Urzędu Gminy, rolnicy muszą pamiętać o dołączeniu do składanych dokumentów poświadczenia o niezaleganiu ze składkami na KRUS.

Wysokość świadczenia jest ustalona przez rząd i wynosi odpowiednio:

- dla gospodarstw poniżej 5 hektarów - 2 tys. zł

- powyżej 5 hektarów - 4 tys. zł.

Warunkiem otrzymania zasiłku w tej wysokości jest ubezpieczenie połowy upraw. - Jeśli rolnik nie będzie miał ubezpieczenia otrzyma połowę tych kwot - wyjaśnia T. Sikorski.

Kolejną omawianą podczas wczorajszego zebrania kwestią był fundusz sołecki. Sołtysi zgłaszali swoje propozycje dotyczące wykorzystania przez sołectwa przysługujących im kwot. Większość optowała za budową lub utwardzeniem dróg. Pieniądze na poszczególne sołectwa będą rozdzielane według ilości mieszkańców - im większe sołectwo - tym więcej pieniędzy trafi na realizowane tam zadania z funduszu sołeckiego.
Sołtysi zostali również powiadomieni, że rachmistrzowie wyjdą w teren 8 września. Zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Choceń jest planowane na 31 października.

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Plaża Choceń widziana z drona.

Ostatnie badania jakości wody potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Zdjęcia Szymon Bełkowski. [...]