Rolnicy mogą już ubiegać się o zwrot podatku za paliwo

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/548-rolnicy-mog-ju-ubiega-si-o-zwrot-podatku-za-paliwo.html
Od 1 września można składać w wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do c [...]

Od 1 września można składać w wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych.

W bieżącym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,85 zł na litr. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 73,10 zł.

Możliwość odzyskania akcyzy przez rolników gwarantuje ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa określa dwa terminy w roku, w trakcie których rolnicy mogą składać wniosek o zwrot tego podatku, a mianowicie: od 1 marca do 31 marca oraz od 1 września do 30 września.

Jak informują pracownicy Urzędu Gminy w Choceniu, wniosek o zwrot podatku powinien zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany, numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną oraz oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, a także pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego i numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć faktury VAT. Zwrot podatku nastąpi w listopadzie.

Powrót

Polecane artykuły:


Autobusem na wybory - informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 21 lipca 2024 r.

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w niedzielę 21 lipca [...]

Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]