Nowe place zabaw w Czerniewicach i Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/92-nowe-place-zabaw-w-czerniewicach-i-miowicach.html
W Czerniewicach został wykonany plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w r [...] W Czerniewicach został wykonany plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Programu Społecznego AKZO NOBEL - Dla Twojej Społeczności”. Firma AKZO NOBEL jest sponsorem urządzeń służących do zabawy.

 

Inwestycja powstała dzięki inicjatywie i staraniom Państwa Ilony i Sławomira Walczak zamieszkałych w Czerniewicach. Podziękowania należą się również pracownikom firmy AKZO NOBEL – mieszkańcom naszej gminy. Są to Panowie - Mieczysław Marciniak, Zbigniew Szymczak, Sławomir Postrach, Zbigniew Szulc.

Plac zabaw powstał na terenie PKP. Gminni pracownicy wykonali niezbędne działania mające na celu przystosowanie go pod plac zabaw. Wykonane zostało ogrodzenie, zamontowano ławki i śmietniki, a także zrobiono piaskownicę.

Docelowo powinien to być plac wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia, służące do zabawy dzieciom. Będzie to możliwe dzięki środkom finansowym pozyskiwanym od sponsorów.

Również i w Śmiłowicach przy szkole Podstawowej powstanie nowy plac zabaw, który będzie realizowany w ramach zadania pod nazwą „Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zawartej umowy.

Na dostawę i montaż urządzeń zabawkowych w ilości 6 szt. podpisaliśmy umowę z Firmą: NOVUM z Golubia Dobrzynia, która zrealizuje przedmiot umowy do dnia 30.10.2007r. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze pod zamontowanie urządzeń, polegające na wywiezieniu zbędnych nieczystości oraz gruzu wraz z niwelacją terenu.

Tereny placów zabaw są dość duże, dlatego też w okresie wiosennym planowana jest akcja sadzenia drzew. Ciekawostką jest to, że każde dziecko będzie miało możliwość posadzenia „swojego” drzewka. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstaną miejsca, do których każdy będzie mógł pójść, pobawić się i miło spędzić czas.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Ogłosiliśmy drugi przetarg na wykonanie fontanny na skwerku w Choceniu. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 30 lipca 2 [...]