Lider

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/93-lider.html
Działająca na terenie Gminy Choceń Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki obejmująca sw [...] Działająca na terenie Gminy Choceń Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki obejmująca swym zasięgiem 7 gmin, dzięki środkom finansowym otrzymanym z dotacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeprowadziła cykl imprez kulturowych pod wspólnym szyldem LGD „Nie ma jak na Kujawach” – jedna impreza w każdej Gminie objętej projektem (7 imprez) promujących jej teren. W naszej gminie odbyła się 8 września 2007 r.„Rekonstrukcja bitwy pod Szczytnem”.

Głównym celem stowarzyszenia jest rozwój obszaru LGD „Dorzecza Zgłowiączki” i jego spójności poprzez wykorzystanie posiadanych walorów naturalnych i kulturowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców tego terenu.

Dzięki zawartym działaniom tj. organizowaniu imprez kulturalnych i promowaniu regionu rośnie świadomość mieszkańców o oddolnych inicjatywach współpracy sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Założone do realizacji imprezy, poza wzbogaceniem oferty kulturalnej regionu, promują i propagują wiedzę na temat możliwości związanych z wdrażaniem programu Leader na obszarach wiejskich. Tego typu działania posiadają doskonały walor edukacyjny zarówno wobec mieszkańców gmin należących do obszaru LGD, jak i osób z zewnątrz w aspekcie promocji obszaru LGD. Efektem działań jest zatem promocja podejścia Leader oraz zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych nie tylko wewnątrz LGD, ale również i na zewnątrz.

Więcej na stronie http://www.kujawiaki.pl

 

 

Lider Zgłowiączki    Lider Zgłowiączki 

Powrót

Polecane artykuły:


Dzień Strażaka w Choceniu

W piątek gościliśmy w Choceniu druhny i druhów strażaków ochotników z całego powiatu włocławskiego. W obchodach wzięli udział m.in. Pan Poseł Zbigniew Sosnowski, Pani Marszałek Aneta Ję [...]

DZIEŃ DZIECKA w Szczutkowie 🎉

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Powiatu Dawidowi Dalmanowi za zapewnienie wspaniałej atrakcji - szalonego misia🐻Wójtowi Gminy Choceń za objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie [...]