Otwarty konkurs

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/99-otwarty-konkurs.html
Urząd Gminy w Choceniu informuje, że ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych zwi [...] Urząd Gminy w Choceniu informuje, że ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje pożytku publicznego w zakresie: Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.chocen.pl w dziale „Aktualności”.

Powrót

Polecane artykuły:


Od marca emerytury i renty będą wyższe o 12,12 proc.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa, a nie procentowo-kwotowa.  Od 1 marca świadczenia wzrosną o 12,1 [...]