wtorek, 02 kwiecień 2019

Zmiana w segregacji odpadów komunalnych i stawki za gospodarowanie odpadami.

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/5332-zmiana-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
Poprzednia umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa o [...] Poprzednia umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa obowiązywała do 31.03.2019 r. W związku tym w lutym ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Zgłosiły się trzy firmy z ofertami. Najlepszą, a zarazem najtańszą ofertę przedstawił dotychczasowy wykonawca usługi z Baruchowa. Niestety kwoty z przetargu znacznie przewyższyły koszty, które ponosiła Gmina Choceń w ostatnich latach. Przez ostatnie dwa lata miesięczny ryczałt dla firmy wynosił 41.600,00 zł, natomiast po przetargu ta kwota wynosi 89.700,00 zł. Warto podkreślić, że pozostałe oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej Chodecz Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp z o.o były jeszcze droższe. Wielu z nas zastanawia się czemu śmieci tak podrożały? Składa się na to wiele czynników. Ceny na rynku odpadów komunalnych sukcesywnie od wielu miesięcy rosły, nas natomiast obowiązywała stawka z przetargu z 2017 r. przez co nie dało odczuć się tych podwyżek. Niestety rosnące opłaty środowiskowe, koszty składowania odpadów, koszty paliwa, wynagrodzenia pracowników odbierających odpady, brak odbiorców, kary za mały odzysk odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz rosnąca ilość odpadów przyczyniły się do tak znaczącego wzrostu opłaty.

Poniżej wysokość opłaty za odpady według nowych stawek:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Wysokość opłaty odpady segregowane

Wysokość opłaty odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

15 zł

30 zł

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

30 zł

60 zł

Gospodarstwo domowe trzyosobowe

45 zł

90 zł

Gospodarstwo domowe czteroosobowe

60 zł

120 zł

Gospodarstwo domowe pięcioosobowe

75 zł

150 zł

Gospodarstwo domowe sześcioosobowe

90 zł

180 zł

Gospodarstwo domowe siedmioosobowe i więcej

105 zł

210 złZmiana stawki nie wiąże się z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji. Mieszkańcy gminy otrzymają lub już otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany tak jak dotychczas mogą wynikać ze zmiany ilości osób zamieszkałych lub zmiany właściciela nieruchomości. Wzrośnie także wysokości opłaty dla działek rekreacyjnych, gdzie stawka za odpady segregowane od działki ulegnie zmianie ze 150 zł do 270 zł.

Zmienia się także w sposób nieznaczny segregacja odpadów, a dokładnie od 1 kwietnia 2019 będziemy do worków żółtych oprócz plastików i tworzyw sztucznych wrzucać również metal oraz do worka niebieskiego papier i makulaturę. Oprócz tego otrzymają Państwo tradycyjnie worek zielony na szkło oraz trzy worki brązowe na bioodpady i odpady zielone z ogródków.  

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na mikroinstalacje ogłoszony

Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 [...]

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę prawie 8 km dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 10 odcinków dróg gminny [...]