czwartek, 10 grudzień 2015

Odpady wielkogabarytowe

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/62-odpady-wielkogabarytowe/3237-odpady-wielkogabarytowe.html
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych nie odbieranych w systemie miesięcznym. Gmina Choc [...]
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych nie odbieranych w systemie miesięcznym.

Gmina Choceń ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, mebli, sprzętu rtv i agd oraz folii budowlanej, gospodarczej itp.
Odbiór odpadów nastąpi w dwóch terminach: 16.04.2016 oraz 26.11.2016 r. Na odbiór odpadów można zapisywać się w Urzędzie Gminy w Choceniu, pok. nr 7 lub pod nr tel. 54 284 66 17. Zgłaszając się należy podać swoje nazwisko, adres, rodzaj odpadu do odebrania i numer kontaktowy. Proszę osoby, które wcześniej zgłosiły potrzebę odbioru wskazanych odpadów o potwierdzenie swojego zgłoszenia. W niektórych przypadkach mieszkańcy sami dowożą odpady do PSZOK lub zagospodarowują we własnym zakresie np. gruz. Potwierdzenie zgłoszenia umożliwi nam stworzenie listy z podziałem na miejscowości dla firmy z Baruchowa. Usprawni to znacznie ich pracę.

Zapisy przyjmujemy w terminach:
- do 15.04.2016 r.
- do 25.11.2016 r.

Ponadto wyżej wskazane odpady można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemojewie.