piątek, 19 kwiecień 2024

Wniosek - medale za długoletnie pożycie małżeńskie

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/sprawy-obywatelskie/8389-wniosek-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie.html
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły [...]

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. Owe medale to wyróżnienie  nadawane  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny.

Aby otrzymać odznaczenie, jubilaci muszą sami lub za pośrednictwem upoważnionych osób (dzieci, wnuków, prawnuków) zgłosić swój jubileusz.
Zachęcamy pary małżeńskie, zameldowane na stałe na terenie gminy Choceń, aby składały wnioski o odznaczenie Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń (ok. 9 miesięcy), należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń. W związku z tym prosimy o składanie wniosków w pierwszych miesiącach roku.

Więcej informacji: Urząd Gminy Choceń, pokój nr 7, tel: 54 284 66 17 w. 17

Pobierz wniosek

Powrót

Polecane artykuły:


Absolutorium jednogłośnie

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum z [...]