poniedziałek, 25 kwiecień 2022

Spotkanie autorskie z Kamilem Janowskim

https://www.chocen.pl/informator/kalendarz-wydarzen/7163-spotkanie-autorskie-z-kamilem-janowskim.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Działalność Gminnej Spółki Wodnej Choceń w 2022 r.

Gminna Spółka Wodna Choceń w 2022 roku zebrała 52.705,00 zł. z tytułu składek członkowskich. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z tytułu zatrudnienia 4 pracowników zatrudn [...]

Finansowanie edukacji przedszkolnej

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wy [...]