środa, 22 maj 2019

Profil wody w kąpielisku

https://www.chocen.pl/informator/kapielisko/5440-profil-wody-w-kapielisku.html
Profil wody w kąpielisku nad jeziorem Borzymowskim - pobierz Profil wody w kąpielisku nad jeziorem Borzymowskim - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Wsparcie na działalność gospodarczą

Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia w konkursie 1/2020 ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na 23 [...]

Podziękowania

W imieniu własnym jak i całego samorządu Gminy Choceń pragniemy podziękować Panu Januszowi Zwolińskiemu sołtysowi sołectwa Wilkowiczki za dotychczasową pracę na rzecz całej naszej gminy. P [...]