piątek, 08 listopad 2019

Sprzedam działki

https://www.chocen.pl/informator/ogloszenia/5743-sprzedam-dzialki-2.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Póty dzban wodę nosi ….

Niestety potwierdziły się informacje iż beczkowóz gminny wykonuje usługi wywożenia szamb bez ewidencjonowania. Pobrane pieniądze trafiały zamiast do kasy gminy do kieszeni kierowcy. Zamontowan [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a [...]