poniedziałek, 08 styczeń 2024

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8201-informacja-o-zlozonych-wnioskach123.html
Zgodnie z §b2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czys [...]

Zgodnie z §b2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie. W samym roku 2023 r., mieszkańcy złożyli w ramach programu 73 wnioski a kwota wypłaconych dotacji wynosi ponad 1,4 mln zł.

CZYSTE POWIETRZE

Stan na dzień 31.12.2022 r. narastająco

Stan na dzień 31.12.2023 r.

narastająco

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

175 szt.

248 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

169 szt.

228 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

121 szt.

158 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

1 686 657,34 zł

3 093 542,02 zł

Powrót

Polecane artykuły:


Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorial [...]

Remont w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Okres wakacji to idealny moment na przeprowadzenie niezbędnych remontów w gminnych szkołach. Zamiast dzieci do gminnych placówek oświatowych, wkraczają tam ekipy budowlane. Obok prac polegający [...]