piątek, 19 kwiecień 2024

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8391-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-2.html
Od 22 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze” w zakresie: 1. Zakup [...]

Od 22 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze” w zakresie:
1. Zakup pompy ciepła, pieca na pellet lub kotła zgazowującego drewno, powinien odbyć się po sprawdzeniu czy dane urządzenie znajduje się na liście ZUM( https://lista-zum.ios.edu.pl/ ), ponieważ tylko na te sprzęty z listy będzie można uzyskać dofinansowanie.
2. Z najwyższego poziomu dofinansowania będzie można skorzystać tylko na jeden budynek. Na kolejne budynki należące do tego samego właściciela będzie można skorzystać już tylko z podstawowego poziomu.
3. Zmieniły się również warunki wypłat zaliczek przy dotacji z prefinansowaniem. Wypłata zaliczki przez WFOŚiGW na konto wykonawcy odbędzie się dopiero po złożeniu do funduszu i własnoręcznym podpisaniu przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej. Dotacja przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie.

Wszelkie informacje dostepne są na stronie: http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Powrót

Polecane artykuły:


W uzupełnieniu raportu – stan aktualny

Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 28 maja br., radni rozpatrzyli „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2023”. Jest to dokument, który podsumowuje działalności wójta w roku poprzednim a c [...]

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę prawie 8 km dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 10 odcinków dróg gminny [...]